Wyszukiwarka

Jak wyszukiwać surowe i zagregowane dane obserwacyjne? Jak filtrować powierzchnie monitoringowe na mapie?

Wyszukiwarka

Okno wyszukiwarki


Wyszukiwarka pozwala na wyszukiwanie surowych i zagregowanych danych obserwacyjnych gatunków oraz powierzchni monitoringowych. Dzieli się na dwie zakładki – wyszukiwanie gatunków (dozwolone są nazwy polskie, angielskie i łacińskie) oraz po powierzchni próbnych. Wyszukanie czegokolwiek udostępnia nam rozwinięcie następujących sekcji:  • Szczegółowe informacje – wyświetla wszystkie zawarte w bazie informacje na temat gatunku, przykładowo nazwy gatunkowe, występowanie, status, ochrony prawne, liczebność. Dane te możemy zbiorczo skopiować lub pobrać w wybranym formacie (.csv lub .pdf),


  •  Wykresy – graficzne przedstawienie danych na temat gatunku.


Aby włączyć narzędzie Wyszukiwarka, należy kliknąć w nazwę w pasku menu głównego na górze strony. Aby ją wyłączyć wystarczy kliknąć poza jej obszar (zacienioną część portalu) lub w symbol „x” znajdujący się w jej prawym głównym rogu.


Gatunki [edycja]


Wyszukiwanie gatunku rozpoczynamy od wpisania szukanej frazy w pole „Wybór gatunku”. Po dwóch literach wyszukiwarka zacznie nam podpowiadać możliwe zapytania. Aby wyszukać należy kliknąć przycisk lupy obok lub „enter” na klawiaturze komputera.
Jeśli wyszukiwanie się powiedzie, obok powinna się pojawić duża pełna nazwa znalezionego ptaka, a rozwijane zakładki niżej stać się dostępne. Aplikacja automatycznie dobiera programy, w których występuje szukany gatunek. Wybór programu zmienia także zakres lat (od, do) na lata, w których był on prowadzony.Powierzchnie [edycja]


Wyszukiwanie po powierzchni odbywa się za pomocą wyboru kryteriów: programu monitoringu, zakresu lat i obszarów (np. obrębu konkretnych leśnictw, gmin, czy obszarów Natura2000). Po wybraniu programu z listy aplikacja automatycznie uzupełnia dostępny dla niego zakres lat. Użytkownik ma możliwość wyszukiwania poprzez wpisywanie nazw konkretnych obszarów, dodanie przyciskiem wszystkich opcji do listy i usuwanie niechcianych pozycji znakiem krzyżyka przy nazwie. 

Po wybraniu opcji należy kliknąć przycisk Pokaż,aby przejść do możliwości wyświetlenia zakładek. Możliwe jest też wybranie
przycisku Filtruj na mapie, służącego do pokazania wyłącznie
wyszukanych powierzchni na mapie, z czego będą to tylko powierzchnie, na których wystąpiły ptaki (powierzchnie, na których kontrola się odbyła, ale
liczba obserwacji wyniosła 0 zostają pominięte). Spowoduje to ukrycie okna wyszukiwarki i zmianę warstwy Powierzchnie próbne na Wyniki filtrowania.Aby powrócić do poprzedniej warstwy ze wszystkimi
obszarami wybieramy przycisk przy jej tytule oznaczający odświeżenie.