Ułatwienia dostępu

Pasek pomocy WCAG2.0 - ułatwienia widoczności elementów portalu.

Ułatwienia dostępu

Zgodnie z zaleceniami WCAG 2.0 menu widoczne w lewym górnym rogu portalu pozwala na zwiększenie czytelności strony. Klikając na odpowiednią literę „A” możemy powiększyć czcionkę używaną we wszystkich etykietach portalu. Wybranie pierwszej od lewej oznacza domyślne ustawienia. Dodatkowo możliwa jest zmiana interfejsu na kontrastowy. W celu włączenia lub wyłączenia kontrastowej wersji portalu należy kliknąć przycisk kontrastu widoczny na lewo od liter.