Przenoszenie elementów interfejsu

Zobacz jak przesuwać niektóre elementy interfejsu po powierzchni portalu.

Przenoszenie elementów interfejsu

Niektóre elementy interfejsu możemy dowolnie układać na powierzchni portalu. Należą do nich:

  • Lista warstw,
  • Przycisk galerii podkładów,
  • Linijka pomiarowa,
  • Okno ze współrzędnymi kursora,
  • Okno z narzędziami rysownia,
  • Okno narzędzi pomiarów.

W celu przesunięcia wybranego narzędzia przytrzymujemy lewy przycisk myszy na jego tytule (jeśli posiada
takowy) lub na wnętrzu narzędzia i przeciągamy w wybraną stronę. Puszczając element nad pustą (niezajętą przez inny element interfejsu) część mapy zmieniamy położenie narzędzia.