Drukowanie

Dowiedz się jak wydrukować wybrany fragment mapy wraz z nałożonymi na niego rysunkami!

Drukowanie

Przycisk drukowania dostępny jest w głównym menu. Po kliknięciu generowany jest obraz ze wszystkimi elementami mapy widocznymi aktualnie na ekranie. Po zakończeniu ładowania otwiera się domyślne okno obsługi drukowania przez przeglądarkę. Do druku zostaje przesłany obraz samej mapy, warstw i rysunków, bez widocznych jakichkolwiek narzędzi i interfejsu. Pod mapą dodaje się legenda widocznych warstw z listy. Po zakończeniu drukowania powracamy do widoku wygenerowanego obrazka, który mamy dodatkowo możliwość zapisać jako obraz na komputerze (poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na mapie i wybór opcji z menu kontekstowego „zapisz jako…”) lub klikając przycisk „x” powrócić do portalu.Przykładowy wydruk:

Przykładowy wydruk