Rysowanie

Naucz się oznaczać na mapie punkty, odległości i obszary!

Rysowanie

Narzędzie rysowanie


Rysowanie jest narzędziem pozwalającym na wprowadzanie własnych zmian na mapie poprzez dodawanie symboli i kształtów. 

Aby włączyć możliwość rysowania, z Menu głównego należy wybrać sekcję Narzędzia > Rysowanie. Pojawi się okno z narzędziami umożliwiającymi wybór kształtu, koloru i szerokości konturu, oraz opcją wyczyszczenia mapy z wprowadzonych zmian. Maksymalna grubość obrysu wynosi 9, a minimalna 0 (brak). Czerwony obrys i szare wypełnienie podczas rysowania jest tylko podglądowe i zmieni się na zdefiniowane przez użytkownika po zakończeniu edycji figury.


Punkt [edycja]

Punkt jest niewielkim okręgiem. Aby zaznaczyć punkt na mapie, wybierz to narzędzie, po czym kliknij lewym przyciskiem myszy w wybrane miejsce mapy. Możliwa jest zmiana koloru i szerokości konturu punktu oraz koloru jego wypełnienia. 


Odcinek [edycja]

Odcinek jest linią mającą początek i koniec zdefiniowany przez użytkownika. Aby narysować odcinek, wybierz to narzędzie i kliknij w wybrany punkt na mapie, po czym nie puszczając lewego przycisku myszy przejedź w wybranym kierunku i zwolnij, aby zakończyć rysowanie. W przypadku odcinka możliwa jest zmiana tylko jego grubości oraz koloru (kontur).


Łamana [edycja]

Łamana jest zbiorem odcinków. Aby narysować łamaną, wybierz to narzędzie i klikając w kolejne miejsca na mapie oznaczaj początek nowego odcinka i koniec poprzedniego (jeśli istniał). Aby zakończyć rysowanie, ostatni punkt narysuj klikając dwa razy. Podobnie jak odcinek zmiany koloru i grubości łamanej definiujemy przez zmiany konturu kształtu.


Wielokąt [edycja]

Wielokąt jest dowolną zamkniętą figurą definiowaną przez użytkownika, mającą co najmniej 3 wierzchołki. Rysuje się go analogicznie do łamanej, jednak program wypełnia automatycznie środek figury. Po zakończeniu rysowania dwuklikiem program doda brakujący odcinek między ostatnim, a pierwszym wierzchołkiem zamykając wielokąt. Możliwa jest zmiana grubości i koloru obrysu oraz wypełnienia.


Czyszczenie mapy [edycja]

Aby wyczyścić wszystkie rysunki z mapy wybierz z okna Rysowanie ostatnią opcję zatytułowaną "Wyczyść".