Pomiar odległości i powierzchni

Zobacz jak zmierzyć odległości i powierzchnie wybranych fragmentów mapy oraz jak zmieniać jednostki! 

Pomiar odległości i powierzchni

Podstawowe informacje [edycja]

Narzędzia do pomiarów dostępne są w Menu głównym w zakładce Narzędzia.

Wybranie narzędzia aktywuje je wyświetlając okno z pomiarem w lewym dolnym rogu ekranu oraz zmieniając działanie kliknięć myszy na mapie. Domyślnie kliknięcie myszy definiować będzie od teraz pomiar. 


Pomiar odległości [edycja]

Pomiar odległości jest narzędziem służącym mierzeniu odległości przy pomocą linii łamanej.

Rozpoczynamy pomiar klikając lewym przyciskiem myszy w dowolny punkt na planszy. Każde kolejne kliknięcie zakańcza poprzedni odcinek i rozpoczyna nowy. Aby zakończyć rysowanie łamanej, należy kliknąć dwukrotnie. Zdefiniuje to ostatni wierzchołek łamanej.

Pomiar odległości

Dostępne jednostki to:

 • mile
 • kilometry
 • stopy
 • stopy amerykańskie
 • metry
 • jardy
 • mile morskie


Pomiar powierzchni [edycja]

Pomiar powierzchni jest narzędziem pozwalającym na pomiar danej powierzchni za pomocą wielokąta.

Podczas aktywowanego narzędzia Pomiar powierzchni klikamy lewym przyciskiem myszy na mapie, oznaczając w ten sposób wierzchołki wielokąta. Podwójnym kliknięciem zakańczamy proces rysowania. Nie trzeba domykać figury, program sam ją za nas domknie rysując brakującą prostą pomiędzy pierwszym i ostatnim zdefiniowanym wierzchołkiem.

Pomiar powierzchni

Dostępne jednostki to:

 • ary
 • mile kwadratowe
 • kilometry kwadratowe
 • hektary
 • jardy kwadratowe
 • stopy kwadratowe
 • stopy kwadratowe amerykańskie
 • metry kwadratowe


Czyszczenie pomiarów z mapy [edycja]

Aby wyczyścić pomiar na mapie można rozpocząć nowy pomiar klikając w dowolny punkt na mapie, wyłączyć narzędzie lub dwa razy kliknąć w losowy punkt mapy. 

Wyłączenie narzędzia [edycja]

Aby wyłączyć narzędzie należy ponownie wybrać je z Menu głównego.

Zmiana jednostki [edycja]

Aby zmienić jednostkę pomiaru, należy kliknąć w strzałkę widniejącą w prawym górnym rogu okna wyników pomiaru. Spowoduje to rozwinięcie się listy dostępnych jednostek. Kliknij na nazwę jednostki, aby ją wybrać.