Informacje o obiekcie

Jak zidentyfikować obiekty na mapie?

Informacje o obiekcie

Okno z informacjami na temat wybranego obiektu

Aby uzyskać informacje o wybranym obiekcie, wystarczy kliknąć w niego lewym przyciskiem myszy i zwolnić (przytrzymanie spowodowałoby przesuwanie mapy).

Pojawi się okienko z informacjami na temat zaznaczonego elementu.

Opcje:

  • Wyłączenie okna- aby wyłączyć okno, klikamy w inny punkt na mapie, lub wybieramy przycisk zamknięcia oznaczony symbolem "x",
  • Maksymalizacja - aby rozciągnąć okno na mapie, klikamy przycisk oznaczony kwadratem. Aby powrócić do domyślnej wielkości po powiększeniu, klikamy jeszcze raz ten sam symbol.
  • Jeżeli pod kliknięciem znajduje się więcej niż jeden obiekt, informacje o kolejnych programach i TAGach im przypisanych dodadzą się do listy w dolnej części okna.