Zaawansowane narzędzia

Poznaj zaawansowane narzędzia wykorzystywane w PM GIS!

Zaawansowane narzędzia

Narzędzia zaawansowane są
dodatkowym zestawem narzędzi pozwalających na przeprowadzenie niestandardowych
operacji na mapie przez użytkownika. W ich skład wchodzą:

·         Logowanie,

·         Wyświetlanie informacji o obiektach na mapie,

·         Zmiana koloru powierzchni próbnych,

·        Wyszukiwarka,

·         Drukowanie,

·         Zmiana podkładu,

·         Narzędzia - narzędzia służące do pomiaru
elementów na mapie, składające się z:

o   pomiaru odległości,

o   pomiaru powierzchni,

·         Rysowanie - narzędzia związane z rysowaniem na
mapie, w ich skład wchodzą:

o   punkt,

o   odcinek,

o   linia łamana,

o   wielokąt,

o   czyszczenie mapy z rysunków.

·         Zmiana systemu odwzorowania mapy,

·        Wybór dodatkowych warstw (WMS).

Poszczególne zaawansowane narzędzia zostaną omówione w
kolejnych podrozdziałach.

Kliknij w odnośnik, aby dowiedzieć się więcej na temat konkretnego narzędzia lub jego modułu.