Współrzędne

W jaki sposób przedstawiane są współrzędne? Jak odczytać współrzędne wybranego obiektu na mapie?

Współrzędne

Koordynaty kursora

Współrzędne przedstawione są w dwóch systemach odwzorowań. Narzędzie na bieżąco pokazuje współrzędne kursora myszy na mapie.

Aby sprawdzić współrzędne konkretnego elementu, najedź na niego kursorem i odczytaj wynik z narzędzia znajdującego się w prawym dolnym rogu portalu. Pamiętajmy, że im większe przybliżenie mapy, tym większa dokładność pomiaru. Narzędzie pokazujące współrzędne można ukrywać, w tym celu klikamy odpowiednio:

Menu główne > Widok > Współrzędne