Lista warstw

Naucz się jak zarządzać warstwami!

Lista warstw


Podstawowe informacje [edycja]

lista warstw

Lista warstw zawiera elementy wyświetlane na mapie w formie nakładek, nazywanych warstwami. Specjalną warstwą znajdującą się na samym końcu listy jest "Warstwa podkładowa", czyli wybrana z galerii podkładów przez użytkownika bazowa nakładka na całą mapę świata, na przykład mapa topograficzna.

Zmiana widoczności warstw [edycja]

Aby ukryć, bądź pokazać wybraną warstwę, wystarczy kliknąć w jej nazwę lub w kratkę obok. Kratka będzie pusta, jeśli warstwa jest niewidoczna, lub oznaczona symbolem ptaszka, jeśli widoczna.

Uwaga: Niektóre podwarstwy widoczne są tylko dla konkretnej skali mapy. W przypadku nieodpowiedniej skali, kratka obok nazwy będzie oznaczona, jako wyświetlana, jednak nazwa widnieje jako wyszarzona. Spróbuj oddalić/przybliżyć mapę, aby zobaczyć tę podwarstwę.

Możliwa jest także zmiana przezroczystości warstwy. W tym celu należy chwycić lewym przyciskiem myszy
zielony suwak znajdujący się pod jej tytułem i przesunąć go w wybranym kierunku po białej linii odpowiednio na prawo zmniejszając, a na lewo zwiększając przezroczystość jej elementów graficznych.


Rozwijanie/Zwijanie listy podwarstw [edycja]

Aby zmienić widoczność listy podwarstw należących do konkretnej kategorii należy kliknąć w przycisk z symbolem strzałki (skierowanej w prawo w przypadku zwiniętej listy, lub w dół w przypadku rozwiniętej).

Uwaga: Jeśli warstwa nie posiada podwarstw, nie będzie posiadała przycisku rozwinięcia. Także ukryte warstwy nie mogą mieć rozwijanych list podwarstw.


Zmiana kolejności wyświetlania warstw [edycja]

Aby zmienić kolejność wyświetlania warstw, przykładowo przenosząc warstwę powierzchni próbnych na sam wierzch, tym samym przykrywając nią grafiki widoczne poniżej w liście należy kliknąć w tytuł warstwy i przytrzymać lewy klawisz myszy. Następnie przesuwając kursor w górę lub w dół odkrywać się będą zielone pola przeznaczone do upuszczenia na nie warstwy. Po wybraniu miejsca zwalniamy klawisz myszy, a mapa przerysuje widoczność grafik.