Menu główne

Naucz się jak ukrywać menu główne, włączać narzędzia oraz zmieniać widoczność poszczególnych elementów interfejsu!

Menu główne

menu główne

Podstawowe informacje [edycja]

Menu główne służy do zarządzania narzędziami PM GIS. Pozwala na uruchamianie oraz wyłączanie poszczególnych elementów.


Sekcje [edycja]

Menu dzieli się na sekcje tematyczne:

o   Informacje - informacje na temat PM GIS,

o   Widok - lista narzędzi związana z wyglądem mapy,
w jej skład wchodzi:

§  Lista warstw,

§  Serwisy WMS,

§  Minimapa,

§  Galeria podkładów,

§  Współrzędne,

§  System odniesień przestrzennych,

o   Narzędzia - narzędzia służące do pomiaru i
edycji elementów na mapie, składające się z:

§  rysowania,

§  pomiaru odległości,

§  pomiaru powierzchni.

o   Wyszukiwarka – wyszukuje elementy na mapie w celu
wyświetlenia większej ilości informacji, wykresów i przefiltrowania widocznych
elementów,         

o   Drukuj-narzędzie służące do wydruku aktualnego
podglądu mapy wraz z nałożonymi na nią wybranymi warstwami i rysunkami:

§  Instrukcja użytkownika - dokument zawierający instrukcję korzystania z serwisu,

§  E-learning - link do wiki w serwisie Moodle,

o   Pomoc-wskazówki dotyczące używania serwisu,

o   Zmiana języka (polski-angielski).

Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat konkretnego narzędzia kliknij w odnośnik lub sprawdź w rozdziałach: Podstawowe narzędzia i Zaawansowane narzędzia.


Ukrywanie/Osłanianie paska menu [edycja]

W celu zmiany widoczności paska menu głównego, wystarczy w logo Inspekcji Ochrony Środowiska.


Włączenie/Wyłączanie narzędzi [edycja]

Aby włączyć lub wyłączyć narzędzie, należy odnaleźć jego nazwę w jednej z sekcji menu i kliknąć na nią prawym przyciskiem myszy.


Przykład:

1. Aby wyłączyć narzędzie wyświetlające współrzędne wybieramy w menu kolejno:

sekcję Widok > Współrzędne

Pasek ze współrzędnymi znika z ekranu.


2. Aby włączyć narzędzie do pomiaru odległości wybieramy w menu kolejno:

sekcję Narzędzia > Pomiar odległości.

Narzędzie pojawia się na ekranie.