Przeglądanie mapy

Nawigacja 

Aby przesunąć mapę, kliknij lewym przyciskiem myszki w dowolny punkt mapy (niebędący elementem menu) i przesuwaj kursor w wybranym kierunku. Mapa podąży za kursorem. 

Aby przestać przesuwać mapę, zwolnij przycisk myszy.


Przybliż/oddal 

Przyciski służące do zmiany skali mapy widoczne są w lewym górnym rogu strony, pod menu głównym i oznaczone kolejno symbolami "+" i "-". Zmieniać przybliżenie można też przy pomocą rolki myszy - obracając ją w górę przybliżamy mapę, a w dół oddalamy.


Powróć do początkowego widoku

Po zmianie przybliżenia oraz przesunięciu mapy, możemy wrócić do oryginalnego położenia, domyślnego podczas ładowania mapy. >W tym celu należy wybrać przycisk z symbolem domu, znajdujący się pod przyciskami przybliż/oddal w lewym górnym rogu strony.

Znajdź moje położenie 

Aby zobaczyć swoje położenie na mapie należy wybrać przycisk z symbolem celownika, znajdujący się pod przyciskiem powrotu do domyślnego widoku, znajdującym się w lewym górnym rogu strony.Twoja pozycja zostanie oznaczona niebieskim punktem.

 Uwaga: W celu określenia położenia może być wymagana zgoda na dostęp do lokalizacji urządzenia. W przypadku braku zgody, punkt nie pojawi się na mapie.


Przejdź do następnego/cofnij do poprzedniego widoku

Wszystkie poprzednie mapie tworzą zapisują kolejne widoki definiowane przesunięciem i przybliżeniem mapy, pomiędzy którymi możemy nawigować strzałkami (ostatnimi elementami w menu 4.).