Wyszukiwarka

Jak wyszukiwać surowe i zagregowane dane obserwacyjne? Jak filtrować powierzchnie monitoringowe na mapie?